Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för gode män, förvaltare och förmyndare. Överförmyndarnämndens kansli handlägger nämndens ärenden och ser till att ställföreträdare sköter sina uppdrag.

Syftet med tillsyn och kontroll är att förhindra att omyndiga barn eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Överförmyndarnämnden ser till att den enskildes tillgångar används till hans eller hennes nytta och att övriga tillgångar är tryggt placerade.

Tillsynen tillhör kommunens obligatoriska uppgifter och sker enligt föräldrabalkens regler.

Kontakt

Överförmyndarnämnden
E-post: overformyndarnamnden@sunne.se
Tel: 0565-160 12, 0565-160 22
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 30. Överförmyndarnämnden, 686 80 Sunne

Telefon- och besökstid måndag-onsdag kl.8.30-11.30

Övriga tider efter överenskommelse.

Till sidan med kontaktinformation överförmyndare