En god man är en enskild person, en lekman, som inte är anställd av kommunen. Det kan vara en man eller en kvinna. Gode mannen fungerar som en representant av samordnande karaktär för den hjälpbehövande snarare än en praktisk utförare av tjänster.

Med andra ord kan gode mannens uppgift vara att bevaka den hjälpbehövandes rättigheter, förvalta egendom och på andra sätt se till att den hjälpbehövande får en god omvårdnad och goda levnadsvillkor.

Godmanskapet är frivilligt och kan inte beslutas mot någons vilja.

Kontakt

Överförmyndarnämnden
E-post: overformyndarnamnden@sunne.se
Tel: 0565-160 12, 0565-160 22
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 30. Överförmyndarnämnden, 686 80 Sunne

Telefon- och besökstid måndag-onsdag kl.8.30-11.30

Övriga tider efter överenskommelse.

Till sidan med kontaktinformation överförmyndare