Kurs om att vara förälder i ett nytt land. Vardagsliv i Sverige är en kurs som är till dig som är utrikesfödd förälder med yngre barn i familjen.

Första kursstart var onsdagen 4 november 2020. Vardagsliv i Sverige-kursen ges vid sex tillfällen och 2 1/2 timme vid varje tillfälle.

Även andra viktiga vuxna i barnets närhet är välkomna att komma. 

Nästa kursstart är i januari 2021. Hör av dig till Familjecentralen Pusslet och Lena Jansson om du är intresserad. 

Vid sex tillfällen får du träffa andra föräldrar/vuxna i grupp och samtala utifrån olika teman. Barnkonventionen är central och kommer att ingå i samtalen i alla träffarna. 

Plats: Familjecentralen, Sunne, onsdagar klockan 13.30-16.00.

Vardagsliv i Sverige

Träff 1

Presentation och förväntningar på kursen. Samtal om utmaningar och glädje i vardagen i Sverige. Vilka möjligheter finns att läsa vidare efter SFI? Besök från Klarälvdalens folkhögskola och från komvux (Kommunala vuxenskolan).

Träff 2

Samtal om språk och att läsa för barn. Tal- och språkpedagog kommer och pratar om barns språkutveckling. Hur kan biblioteket användas och vad erbjuder de för hjälp och tjänster?

Träff 3

Samtal om föräldraskapets utmaningar och hur vi kan vägleda vårt barn genom livet. 

Träff 4

Samtal om frisk och risk. Friskvård, hälsa, socker och tobak. Vilka fritidsaktiviteter finns i Sunne? Folktandvård och BVC (barnavårdscentralen) deltar.

Träff 5

Samtal om trygghet och säkerhet. Räddningstjänsten pratar om säkerhet, brand och HLR (hjärt- och lungräddning) för barn och vuxna.

Träff 6

Frågor sedan sist. Vi går igenom alla träffarna tillsammans. Avslutning, alla deltagare får ett diplom samt boken Fem gånger mer kärlek. Det är en bok till föräldrar med barn mellan 2 och 12 år, med praktiska råd för ett fungerade familjeliv utifrån forskning.

 

Nya grupper startar våren 2021.

Kontakt

Lena Jansson
Förskollärare, Familjecentralen Pusslet
E-post: lena.h.jansson@sunne.se
Tel: 070-216 89 71
Besök: Zandergatan 1
Adress: Zandergatan 1, Box 80, 686 22 Sunne