Till oss kan Du/Ni vända er om ni behöver råd och stöd i föräldraskapet. Vi erbjuder föräldrastöd som är individuellt anpassad till er situation.

Vi arbetar på uppdrag från föräldrar - kostnadsfritt och utan registrering.

 

Vi erbjuder

 • Enskild rådgivning
  Samtal kring ditt barn eller om att vara förälder. Information om familjerättsliga frågor
 • Familjesamtal
  För föräldrar som behöver prata om sin parrelation hänvisar vi till familjerådgivningen i Munkfors.
 • Samarbetssamtal
  För barnens skull, i samband med en separation, eller för att reglera umgänge med barn
 • Gruppverksamheten Stegen
  Föräldrastödsgrupp för barn mellan 0-6 år. Läs mer om Stegen här
 • Marte Meo
  Stärkande samspelsbehandling mellan barn och föräldrar med hjälp av videokamera
 • Barnhälsoteam                                                                                          Om ditt barn behöver hjälp kan få få stöd från barnhälsoteamet.

 

 

Föräldrastöd är en del av Familjecentralen Pusslet - och samtidigt en del av socialtjänstens förebyggande service i Sunne kommun.

Kontakt

Amelie Stodne
Socialsekreterare, familjecentralen, ungdomsmottagning
E-post: amelie.stodne@sunne.se
Tel: 072-2015927
Besök: Zandergatan 1
Adress: Box 80, 68680 Sunne

Maria Ant Styffe
Förebyggande socionom och samordnare Familjecentralen Pusslet, barnhälsoteamet
E-post: maria.antstyffe@sunne.se
Tel: 0565-161 60, 073-800 55 55
Besök: Zandergatan 1
Adress: Box 80, 686 80 Sunne

Kontakta oss för frågor eller för att boka tid!