Om ditt barn behöver hjälp kan du få stöd från Barnhälsoteamet

Barnhälsoteamet är ett forum dit du kan vända dig för att få stöd i din föräldrasituation men kan också ge stöd till personalgruppen. I teamet ingår samordnaren på familjecentralen, BHV sköterska, specialpedagog, du som förälder, personal från ditt barns förskola samt förskolechef.

Läser bok

Kontakt

Maria Ant Styffe
Förebyggande socionom och samordnare Familjecentralen Pusslet, barnhälsoteamet
E-post: maria.antstyffe@sunne.se
Tel: 0565-161 60, 073-800 55 55
Besök: Zandergatan 1
Adress: Box 80, 686 80 Sunne