Informationsträffar för dig om möjligheter till utbildning, föräldraskap och andra samhällsviktiga kunskaper.

Plats: Sunne bibliotek, Frykensalen

Tid: Onsdagar 10/3, 17/3, 24/3, 31/3, 7/4 och 14/4, kl. 13,30

Program

 • Träff 1, 10 mars   
  Presentation och förväntningar på kursen. Samtal om utmaningar och glädje i vardagen i Sverige.
  Vilka möjligheter finns att läsa vidare efter SFI? Besök från Klarälvdalens folkhögskola och från komvux.
 • Träff 2, 17 mars 
  Frågor sen sist. Samtal om språk och att läsa för barn. Tal- och språkpedagog kommer och pratar om barns språkutveckling. Hur kan biblioteket användas och vad erbjuder de för hjälp och tjänster?
 • Träff 3, 24 mars   
  Frågor sen sist. Samtal om föräldraskapets utmaningar och hur vi kan vägleda vårt barn genom livet. Socionomer deltar.
 • Träff 4, 31 mars  
  Frågor sen sist. Samtal om trygghet och säkerhet. Räddningstjänsten pratar om säkerhet, brand och HLR för barn och vuxna.
 • Träff 5, 7 april  
  Frågor sen sist. Samtal om frisk och risk. Friskvård, hälsa, socker och tobak. Vilka fritidsaktiviteter finns i Sunne? Folktandvård och Friskvårdskonsulent deltar.
 • Träff 6, 14 mars  
  Frågor sen sist. Samtal om hur vi vägleder vårt barn genom livet. Avslutning, alla deltagare får ett diplom samt en bok om barns utveckling.  

Anmälan sker till Lena telefon; 0702168971 sms, eller mail; lena.h.jansson@sunne.se

 Nya grupper kommer att starta hösten 2021                                 

Välkomna!