Vi uppmärksammar barnboksveckan genom att besöka biblioteket tillsammans.

Plats: Sunne Bibliotek

Tid: Torsdag 18 november kl. 10.00 

Välkomna!