Utflykt till biblioteket med samling i Frykensalen.

Plats: Frykensalen, Biblioteket

Tid: Torsdag 3 september kl.10

Alla nyfödda barn får gåvan: ”De små barnens bok”. 

Barnbibliotekarie Maria kommer att visa en kort film (10min). 
Filmen visar glädjen och betydelsen av att läsa och samtala tidigt med de små barnen.
I Frykensalen finns gott om plats för att vi ska kunna hålla avstånd till varandra. Ingång vid lärcenter.

Välkomna!