Öppna förskolans verksamhet är förlagd till Sunne bibliotek den 24 maj.

Plats: Biblioteket

Tid: Fredag 24 maj  kl.10.00

Vi träffas där kl.10 för en gemensam sagostund och därefter finns möjlighet  att låna böcker.

Välkomna!