Barn från förskolan Bengster kommer och sjunger för oss.Efter besöket blir det fika och lek.

Plats: Familjecentralen
Tid: fredag 13 december kl. 10.00

Fika till självkostnadspris)

Välkomna!