Träffen leds av Linda Hed som är utbildad föräldrastödjare i att bära barn. Linda går igenom fördelar med att bära barn och visar hur olika bärhjälpmedel används. Välkommen även du som väntar barn.

Plats: Teams

Tid: Torsdag 20 maj kl. 10.00

Anmälan på telefon ,sms, eller mail. till:

Maria; 073-800 55 55, mail;    maria.antstyffe@sunne.se

Lena; 070-216 89 71, mail;    lena.h.jansson@sunne.se 

Vi behöver en mailadress för att skicka er inbjudan till teams

När vi har fått din anmälan skickar vi en inbjudan med länk för att delta. För att delta via mobil behöver man ladda ner teams-appen. Använder man dator räcker det med att ansluta via länken i inbjudan. Du kan ha kamera och mikrofon avstängda under träffen och bara se och lyssna.                                  
Hör av dig om du har frågor!

Välkomna önskar Maria och Lena!