Måndagen den 18 februari är öppna förskolans verksamhet förlagd till Vintertorp

Måndagen den 18 februari är öppna förskolans verksamhet förlagd till Vintertorp där vi åker pulka, skidor, leker i snön och grillar korv. Vi träffas vid familjecentralen kl. 9.30 och åker tillsammans. De som vill kan åka direkt.

Vid temperatur under -10 grader förläggs verksamheten på Familjecentralen.

Välkomna