På öppna förskolan är föräldrar eller andra vuxna med barn 0-6 år välkomna. På öppna förskolan erbjuds en utvecklande lekmiljö med möjlighet till såväl fri lek, pyssel och sångsamling. Öppna förskolan ger ett stort utrymme för barn och vuxnas kreativitet