På öppna förskolan är föräldrar eller andra vuxna med barn 0-6 år välkomna. På öppna förskolan erbjuds en utvecklande lekmiljö med möjlighet till såväl fri lek, pyssel och sångsamling. Öppna förskolan ger ett stort utrymme för barn och vuxnas kreativitet samt möjlighet till gemenskap med andra föräldrar och barn.

Vi erbjuder fika till självkostnadspris 10 kr/person (gäller både vuxna och barn).

VÄLKOMNA!