Till oss på öppna förskolan är föräldrar eller andra vuxna med barn 0-6 år välkomna. På öppna förskolan erbjuds en utvecklande lekmiljö med möjlighet till såväl fri lek, pyssel och sångsamling.

Öppna förskolan ger ett stort utrymme till barn och vuxnas kreativitet och möjlighet till gemenskap med andra föräldrar och barn.

Öppettider: måndagar och fredagar 9.30-12.00

Vi erbjuder fika till självkostnadspris 10 kr/person (såväl vuxna som barn).