På vårt babycafé är förldrar med barn 0-1 år välkomna. Babycaféet ger dig som förälder möjlighet att knyta kontaker, utbyta erfarenheter och känna gemenskap med andra föräldrar och barn.

Vi erbjuder fika till självkostnadspris 10 kr/person.

VÄLKOMNA!