Öppna förskolan

Till oss på öppna förskolan är föräldrar eller andra vuxna med barn 0-6 år välkomna. På öppna förskolan erbjuds en utvecklande lekmiljö med möjlighet till såväl fri lek, pyssel och sångsamling. Öppna förskolan ger ett stort utrymme till barn och vuxnas kreativitet och möjlighet till gemenskap med andra föräldrar och barn.

Öppettider: Måndagar och fredagar 9.30-12.00
Vi erbjuder fika till självkostnadspris 10 kr/person (såväl vuxna som barn).

Babycafé

På vårt babycafé är föräldrar och barn 0-1 år välkomna. Babycaféet ger dig som förälder möjlighet att knyta kontakter, utbyta erfarenheter och känna gemenskap med andra föräldrar och barn.

Öppettider: Måndagar 13.00-14.30 , Torsdagar 9.30-12.00
Vi erbjuder fika till självkostnadspris 10 kr/person.
 

Kontakt

Lena Engström Jansson
Förskollärare, Familjecentralen Pusslet
E-post: lena.h.jansson@sunne.se
Tel: 070-216 89 71
Besök: Zandergatan 1
Adress: Zandergatan 1, Box 80, 686 22 Sunne