Familjecentralen Pusslet är en mötesplats för småbarnsföräldrar med barn från 0 till 6 år.  Pusslet är en samverkan mellan mödrahälsovård, barnhälsovård, öppna förskolan och socialtjänsten.

För öppettider och information om vad som händer,
se Pusslets kalender

På Familjecentralen Pusslet finns en utvecklande lekmiljö och möjlighet till gemenskap, sångstund, trivsel, skratt och fika. Ni kan komma och gå när ni vill under våra öppettider. 

Vi finns i vårdcentralens lokaler vid BVC.

Välkomna!

Pusslet erbjuder:

  • Öppen förskola, babycafé, tema caféer utifrån föräldrarnas behov och önskemål. Lek i en utvecklande miljö. Möjligheter till pyssel och skapande med färg och pensel tillsammans med vuxna. Vi erbjuder fika för en social samvaro och möjligheter att knyta nya kontakter, utbyta erfarenheter och känna gemenskap med andra föräldrar och barn
  • Barnhälsoteam
    Barnhälsoteamet är ett forum dit du kan vända dig för att få stöd om ditt barn behöver hjälp, läs mer om Barnhälsoteamet här
  • Babymassage
  • Fastställande av faderskap, föräldragrupper, föräldrastöd, familjerättslig rådgivning

Kontakt

Kontakta Pusslet
Lena Jansson, Amelie Stodne och Maria Ant Styffe
Se sidan Kontakter Pusslet för mobiltelefon 

Kontakta BVC
Tel: 0565-475 77
telefontid: månd-fred 11.00 - 11.45

Kontakta BMM
Tel: 0565-475 59 
telefontid: månd-fred 11.00-11.45