Adresser och namnsättning

Nya namn på gator och torg fastställs i kommunstyrelsen, där du som invånare har möjlighet att bidra med egna förslag genom att lägga en motion. Kommunen ansvarar för att uppdatera nya och befintliga adresser i ett nationellt adressregister.

Namnsättning

När nya namn ska sättas på gator, vägar och torg så beslutas det av kommunens namnberedning. Som invånare kan du lägga namnförslag genom att lämna in en motion till kommunfullmäktige, där ditt förslag tas upp samt beslutas om. Fastighetsägare kan ansöka om ett tillägg till sin adress, exempelvis om du vill lägga till ett gårdsnamn.

Adresser och register

Alla adresser registreras i ett landsomfattande register, med syftet att skapa möjligheten att framställa statistik om hushåll och bostäder. Det är ett viktigt underlag för samhällsplanering och folkbokföring. Genom att hålla registret uppdaterat så förenklar det även för exempelvis räddningstjänsten att hitta fram.

Bor i lägenhet får du därför ett lägenhetsnummer för att du ska få en unik adress. Lägenhetsnumret beskriver vilken våning och vilken lägenhet din adress tillhör.

Adressändring

För dig som flyttat så behöver du göra en flyttanmälan hos Skatteverket. Önskar du att eftersända din post så gör du det via Svensk adressändring. Du kan läsa mer om det i nedan listade länkar.