Vägen till arbete

Rätten till barnomsorg, grundskola, gymnasieskola eller särskola gäller alla ensamkommande, kommunplacerade, gömda eller asylsökande.

Vuxenutbildningar/LärCenter

Det finns ett stort utbud av vuxenutbildningar i Sunne kommun. LärCenter Sunne hjälper dig att välja rätt utbildning på hemmaplan eller på annan ort. I Sunne har vi också en yrkeshögskola, Brobygrafiska .

SFI i Sunne kommun

I Sunne har vi kontinuerligt intag under läsåret till SFI (svenska för invandrare). Det betyder att när du  fått svenskt personnummer är det bara att börja på SFI.

De studerande läser enligt Skolverkets anvisningar och utifrån sina egna förkunskaper.

Undervisning varje vecka

Vi erbjuder undervisning i SFI varje vecka och du som elev har en individuell studieplan så att takten på studierna anpassas efter dina förutsättningar.

Inom svenskstudierna läser eleverna om det svenska samhället för att få god kännedom om de olika delarna som till exempel föräldraförsäkringen, skolsystemet, sjukvården och fortsatta studier.

Svenskstudierna kan anpassas till ditt yrkesval

Har du en lång och gedigen studiebakgrund sedan tidigare och från ditt hemland har du möjlighet att läsa svenska som är anpassad till framtida ditt yrkesval, till exempel vårdsvenska.

Läs mer om SFI i Sunne

Studievägledning

Sunne kommun erbjuder studievägledning på LärCenter Sunne.

Här hittar du kontaktuppgifter till studievägledningen hos LärCenter Sunne