Nyanländ i kommunen

När man är ny i ett land kan det vara svårt att förstå hur samhället fungerar. Sunne kommun vill hjälpa dig med guidning, förklara och förtydliga så att din start i Sverige blir så bra som möjligt.

Vårt mottagande av dig som nyanländ regleras av staten och administreras via länsstyrelsen och Migrationsverket. 

Det är arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret för att du som fått uppehållstillstånd får hjälp med att etableras i samhället. I kommunen hjälper vi till med bostad och introduktion för alla nyanlända som anvisats hit av Migrationsverket. 

Kommunen hjälper dig som anvisad nyanländ med: 

  • Praktiska råd i samband med bosättning.
  • Undervisning i SFI och annan vuxenutbildning.
  • Samhällsorientering - information om hur samhället fungerar. Till exempel sjukvård och skola.
  • Insatser inom det sociala området.
  • Information om övrig kommunal verksamhet och service.
  • Kontakt med hälso- och sjukvård.
  • Kontakt med skola och barnomsorg.
  • Kontakt med Arbetsförmedlingen. 
  • Kontakt med Skatteverket och Försäkringskassan.
  • Fylla i olika blanketter.

Andra myndigheter som kan ge dig det stöd du behöver är Region Värmland, Skatteverket, ideella organisationer, privata aktörer, föreningar och studieförbund samt övriga aktörer och myndigheter ge dig det stöd som du kan behöva.