Medborgarceremoni

Sunne kommun välkomnar nyblivna svenska medborgare vid en medborgarskapsceremoni på Sveriges nationaldag den 6 juni.

Sedan 1 april 2015 finns en lag om att alla kommuner i Sverige ska anordna en medborgarskapsceremoni för de invånare i kommunen som blivit svenska medborgare under året. Medborgarskapsceremonin genomförs i samband med nationaldagsfirandet med tal, sång och musik.

Nya svenska medborgare får ett diplom som delas ut vid en egen sammankomst med företrädare för Sunne kommun. Upplägget ser lite olika ut år från år. Under pandemin har sammankomsten inte kunnat hållas.

Inbjudan skickas ut per post och är personlig.