Språktolk

Möjligheten att ge uttryck för åsikter, känslor och tankar är en förutsättning för att känna delaktighet i det svenska samhället. Dit hör också att förstå vad andra säger. Om du inte kan svenska har du rätt till tolk i kontakten med oss på kommunen.

Du kan få tolkhjälp via telefon eller ha med en tolk vid ett besök. Du beställer tolkhjälp genom din handläggare. Tänk på att beställa i god tid!