Invandring och integration

Integration handlar om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter, oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Det handlar om att känna sig delaktig i samhället. I Sunne kommun jobbar vi för att nyanlända och invandrare ska få möjligheter till arbete och att få komma in i samhället.