Så funkar flyktingmottagningen

Kommunen har avtal med Migrationsverket att årligen ta emot nyanlända. Det finns också en lagstadgad skyldighet att samtliga kommuner i landet ska ha en beredskap för och ta emot ensamkommande barn enligt en anvisningsmodell.

Från och med 1 mars 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända och hjälpa till med boende. Syftet med den nya lagen är att förbättra för dig som är nyanländ och öka dina möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Alla kommuner har ett gemensamt ansvar att ta emot nyanlända för bosättning.

När kommunen har fått en bostadsanvisning från Migrationsverket tar vi emot och ordnar med det praktiska, så som bostad, SFI samt hjälp till de kontakter du behöver. Sunne kommun tar både emot personer med permanent uppehållstillstånd (PUT) och tillfälligt uppehållstillstånd (TUT).

Det är arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret att du som fått uppehållstillstånd får hjälp med att etableras i samhället.

Kommunens arbetsmarknadsenhet tar emot anvisade personer som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet samt kvotflyktingar, och ger stöd på deras väg in i arbetslivet.

Kommunens ansvar

Kommunens huvudsakliga ansvarsområde i mottagandet av dig som flykting eller nyanländ är att ge dig stöd och service. Det kan bland annat innebära:

  • Praktiskt stöd i samband med bosättning.
  • Att ge dig initialt försörjningsstöd för den period som uppstår mellan den sista utbetalningen av LMA-ersättning från Migrationsverket, till den första utbetalningen av etableringsersättning och tilläggsförmåner från arbetsförmedlingen/försäkringskassan.
  • Att erbjuda dig svenskundervisning, SFI.
  • Att erbjuda dig samhällsorientering. Det vill säga information om hur samhället fungerar.
  • Att hjälpa dig att komma in i skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar.
  • Insatser inom det sociala området.
  • Att du enkelt kommer i kontakt med övrig kommunal verksamhet och service.
  • Att kommunen har ett särskilt ansvar för mottagande av ensamkommande barn när det gäller boende, hälsa, utbildning och fritid.