Starta bed and breakfast

För att starta ett bed and breakfast behöver du först ansöka om bygglov, beroende på hur du önskar utforma din verksamhet finns även andra tillstånd du behöver innan du får öppna.

Att tänka på innan du startar

Tillstånd, ansökningar och regler

För att ändra användningen av en byggnad eller del av en byggnad behöver du ansöka om bygglov. När du ändrar en byggnads användningsområde till ett bed and breakfast ställs det även nya krav på brandskyddet, tillgängligheten och ventilationen. Läs om olika tillstånd på våra sidor om tillstånd, regler och tillsyn.

Enskilt avlopp

Om fastigheten har enskilt avlopp behöver det vara dimensionerat för rätt antal personer som ska använda det. Det kan krävas en ny anläggning som klarar kravet, det ska anmälas till miljö- och byggenheten. Läs mer om enskilt avlopp.

Tillstånd hos Polisen

Beroende på hur många rum eller gäster du planerar för kan du även behöva ansöka om tillstånd hos Polisen. Tillstånd hos Polisen krävs om det är minst nio bäddar eller fem rum. Det är lagen om hotell- och pensionatsrörelse som reglerar det. Till Polisens webbsida om att driva hotell och pensionat.

Livsmedel och serveringstillstånd

Rådgivning och stöd

På kommunen kan du få rådgivning av näringslivenheten om du har funderingar kring hur det är att driva ett företag. Kommunens miljö- och byggenhet hjälper dig med frågor kring bygglov, livsmedel och liknande.