Nätverk och samarbeten

En viktig del av kommunens näringslivsarbete är våra aktiva nätverk. Här kan du träffa andra personer i din bransch, bolla idéer, ställa frågor och bli inspirerad. Nedan har vi listat olika organisationer du kan vända dig till.
Lista över nätverk i Sunne

Mitt Sunne
För dig som är näringsidkare, fastighetsägare eller en förening i Sunne tätort. Det är en ekonomisk förening som ägs och drivs av sina medlemmar. Mitt Sunne arbetar med att gemensamt utveckla Sunne tätort samt varumärket Sagolika Sunne, med målet att få fler personer att stanna, trivas, umgås och nyttja Sunnes utbud.
Webbplats: mittsunne.se


Nätverket Majorskorna
Ett nätverk som vänder sig till företagande kvinnor. Majorskorna har som syfte att stötta, inspirera och öka tillväxten i företag som leds av kvinnor. En viktig uppgift för nätverket är att vara mentor, bollplank och stöd till nystartade företag och nyinflyttade kvinnor.
Webbplats: majorskorna.se


Företagarna Sunne
Arbetar för att verka för företagande, företagares rättigheter och för att bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag. Med målsättningen att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige och i Sunne.
Webbplats: foretagarna.se


LRF – Lantbrukarnas Riksförbund
En intresse- och företagarorganisation med målet att skapa bästa, möjliga, förutsättningar för dig som företagare med inriktning på landsbygden. LRF erbjuder kunskap, verktyg för utveckling och lönsamhet för din verksamhet.
Webbplats: lrf.se

Svensk handel
Har till uppgift att stärka och skapa bättre förutsättningar för företag inom handeln.
Webbplats: svenskhandel.se

Näringslivsråd

I Sunne finns också ett näringslivsråd, vars syfte är att stärka kommunens dialog med näringslivet i Sunne. Rådet träffas fyra gånger per år. Du som inte är ansluten till någon av organisationerna i näringslivsrådet är välkommen att komma med synpunkter direkt till näringslivsenheten, så tar de upp dina tankar i rådet.

Näringslivsrådet består av representanter från:

  • Majorskorna
  • Företagarna
  • Mitt Sunne
  • LRF
  • Sunne handel
  • Fryksdalens sparbank
  • Fastighetsägarna
  • Allmänna utskottet
  • Kommunchefen
  • Näringslivsenheten