Fakta om näringslivet

I Sunne har vi ett bra företagsklimat med ett växande näringsliv och god arbetsmarknad. Här är det nära till människor, och vår näringslivscoach finns alltid nära till hands för kontakter, stöd och rådgivning.

Här finns en stark tradition och kompetens inom den grafiska marknaden, där Sunne tar plats internationellt. En annan viktig del i vårt näringsliv är besöksnäringen, och våra största industrier är inom papper, bygg, jord och skog.

I Sunne finns populära utbildningar inom grafisk formgivning, transportindustri och skogsnäring. Något som ger en god relation och första kontakt mellan de studerande och branschen.

Utöver allt det här är Sunne också en vacker turistort, där platser och upplevelser som Mårbacka Minnesgård, Selma Spa, Alma Löv museum of unexp. Art, Västanå teater och många mer sätter Sunne på kartan.