Flytta ditt företag hit

Det finns många anledningar att flytta till Sunne, både som privatperson och som företagare. Hos oss har du nära till allt och du kan förena arbete med fritid, kultur och närhet till naturen. Vi har ett starkt företagsklimat med många engagerade människor och föreningar. Välkommen hit!

5 skäl att etablera dig i Sunne:

 • Bra företagsklimat
  Sunne har ett av Sveriges bästa företagsklimat eftersom vi har snabb service, lättillgänglig information och en positiv attityd till företagande.

 • Konkurrenskraftigt markpris
  Vi har attraktiv industrimark, färdigplanerad och till rätt pris.

 • God infrastruktur
  Sunne ligger längs väg E45. Vi har tåg med goda pendlingsmöjligheter till och från Karlstad. Välutbyggt fiberbredband där 100% av kommunen har möjlighet till anslutning.

 • Nära till många
  Att vi rent geografiskt har god tillgång till vägar och kollektivtrafik ger också, utöver pendlingsmöjligheterna, en närhet till andra städer och samarbetspartners. Du tar dig enkelt till så väl Karlstad som Stockholm, Göteborg, Oslo och resten av världen.  

 • Tradition av företagande och entreprenörskap
  Det finns en industritradition som skapat lojal och engagerad arbetskraft. Nya idéer välkomnas och uppmuntras.