Vattendirektiv

I december år 2000 trädde ett vattendirektiv i kraft i EU, med syftet att EU-länderna genom systematiskt arbete och satta regler ska ha tillräckligt mycket vatten av god kvalitet, både idag och imorgon. Vattendirektivet anger vad EU-länderna minst ska klara av gällande kvalitet och tillgång på vatten.

Vattendirektivet arbetas efter i förvaltningscykler om sex år, där vi nu befinner oss i den tredje och officiellt sista cykeln som pågår under åren 2021–2027. I arbetet ingår att kartlägga vatten, samt att klassificera vattnets tillstånd och vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas. Det är Sveriges fem länsstyrelser som är våra vattenmyndigheter, och det är de som tar fram föreskrifterna. Havs- och vattenmyndigheten rapporterar arbetet till EU.