Allemansrätten

Tack vare allemansrätten har vi möjligheten att röra oss fritt i naturen. Du kan plocka svamp och bär, eller ta en härlig skogspromenad. Det är däremot viktigt att du följer allemansrättens grundregel – inte störa, inte förstöra. Du ska visa respekt till naturen och djuren samt till den som äger marken.

Tänk alltid  på att:

 • Visa hänsyn till djur och natur
 • respektera folks egendom
 • elda försiktigt, exempelvis aldrig på klippor då de kan spricka
 • ta med allt skräp hem.

Exempel på vad du får göra:

 • Gå, cykla och rida
  Du får vara nästan överallt i naturen, även på privata vägar.
 • Tälta en natt
  Vill du tälta längre tid måste du fråga den som äger marken.
 • Bada, åka båt och gå iland
  Så länge det inte görs nära bostadshus.
 • Plocka blommor, bär och svamp
  Men inte av fridlysta arter.

Exempel på vad du inte får göra:

 • Gå inte för nära hus eller över trädgårdar, planteringar eller odlad mark.
 • Kör inte bil, motorcykel eller moped i terrängen. Du får heller inte köra på stigar, parkvägar eller i motionsspår.
 • Bryt inga grenar från träd eller på annat sätt skada naturen.
 • Fiska inte utan fiskekort i sjöar eller vattendrag.
 • Ha inga lösa hundar i naturen mellan 1 mars – 20 augusti, då har de vilda djuren ungar.