Naturvård, parker

I Sunne är naturen nära. Det finns flera bostadsnära skogar där folk motionerar, går på hundpromenader och där barn bygger kojor. Vi har vackra parker som dekorerar vårt centrum, och längre ut finns de djupa skogarna med en rik flora och fauna.