Ängen Gruvrundan, naturvårdsprojekt

Under 2022 slutfördes ett projekt tillsammans med Lokala Naturvårdssatsningen (LONA), där resultatet blev en broschyr om Ängen Gruvrundans natur, kultur och historia.

Broschyren ska både kunna användas i undervisning och som "souvenir" efter ett besök i området. Innehållet handlar bland annat om geologi, arter, landskapsförändringar, friluftshistoria och kulturspår.

Förhoppningen är att inspirera till många besök i området.

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt har gjort projektet möjligt att genomföra.