Fälla träd

I de flesta fall får du fälla träd på din egen mark utan att söka marklov, undantaget är om trädet har en viss diameter eller om trädet finns inom skyddat område eller liknande. Du får inte fälla träd på någon annans mark, och vissa träd av särskild sort får du inte fälla alls.

Träd på kommunal mark

Du får inte fälla träd på kommunal mark. Om du önskar att ett träd på vår kommunala mark ska fällas kontaktar du kommunen och informerar om vart trädet står och varför det bör fällas. 

Kommunala träd

Träd är en viktig del i vår natur. Vi är måna om våra träd för att djurliv och Sunneborna ska kunna njuta av dem. Därför är vi också mycket restriktiva när det kommer till att ta bort träd. De gånger vi fäller träd handlar det oftast om att trädet är i dåligt skick och utgör en risk för liv och egendom.

Är du orolig för att ett träd kan komma att skada liv och egendom är du välkommen att kontakta oss. Skicka en e-post till tekniska@sunne.se och berätta:

 • Vad det är för sorts träd.
 • Vilket underlag trädet står på.
 • Om omgivningen eller trädet har förändrats senaste tiden.
 • Skicka gärna med en bild på trädet.

Vi gör därefter en bedömning om vilken åtgärd som bör tas. Kommunen fäller inte träd med anledningen att de skuggar en tomt, skymmer en utsikt eller sprider pollen.

Efter att vi röjt eller fällt träd säljer vi i viss mån vidare det virke och ris vi samlat in. I många fall lämnar vi kvar riset på grund av den biologiska nyttan riset ger när det bryts ned. Det är inte tillåtet för privatpersoner att ta ved eller virke från kommunens mark. Varken från träd vi fällt eller från träd som fallit själv.

 

Skyddsvärda träd

Gamla och grova träd är levande kulturminnen vars liv sträcker sig över en lång tid. De gamla träden är också en mycket viktig del för den biologiska mångfalden, och bör därmed skyddas i största möjliga mån.

Ett skyddsvärt träd kan vara:

 • Jätteträd
  Träd som är grövre än 1 meter i diameter.
 • Mycket gamla träd
  Ek, bok, gran och tall som är äldre än 200 år. Eller övriga träslag som är äldre än 140 år.
 • Hålträd
  Träd som är grövre än 40 cm i diameter, med hål i stammen.

Har du skyddsvärda träd på din mark bör du ta hand om dem genom att exempelvis röja runt om dem eller stabilisera dem om det behövs.