Bostadsnära skog

I alla Sunnes orter finns skogen närvarande. I centralorten finns två tätortsnära skogar, Sundsbergsområdet och Åmbergskogen. Det är populära platser för många, och är en viktig del i den offentliga miljön så väl som vid privata tomter och boenden.

De träd och växtlighet som finns intill och mellan våra bostäder, så som gräsytor och mindre skogsdungar, kallas bostadsnära natur. Dessa ytor är viktiga för den biologiska mångfalden, och många djur och insekter är beroende av dem. Växtlighet som träd renar också vår luft, dämpar buller från exempelvis trafik och skyddar mot hårda vindar.

Skötsel av kommunen

Sunne kommun har skyddat extra värdefull skog med så kallat naturvårdsavtal. Avtalets syfte är att bevara och utveckla ett områdes naturvärden. Avtalet reglerar hur naturvärdena ska bevaras och utvecklas. Naturvårdande skötselåtgärder som gynnar naturvärdena ska utföras av kommunen under hela avtalstiden.

Vi är måna om vår natur, och sköter även de områden som inte skyddas under ett naturvårdsavtal med stor hänsyn. Träd fälls endast i de fall inget annat alternativ finns. Du kan läsa mer om kommunala träd i den utfällbara rubriken nedan.

Kommunala träd

Träd är en viktig del i vår natur. Vi är måna om våra träd för att djurliv och Sunneborna ska kunna njuta av dem. Därför är vi också mycket restriktiva när det kommer till att ta bort träd. De gånger vi fäller träd handlar det oftast om att trädet är i dåligt skick och utgör en risk för liv och egendom.

Är du orolig för att ett träd kan komma att skada liv och egendom är du välkommen att kontakta oss. Skicka en e-post till tekniska@sunne.se och berätta:

  • Vad det är för sorts träd.
  • Vilket underlag trädet står på.
  • Om omgivningen eller trädet har förändrats senaste tiden.
  • Skicka gärna med en bild på trädet.

Vi gör därefter en bedömning om vilken åtgärd som bör tas. Kommunen fäller inte träd med anledningen att de skuggar en tomt, skymmer en utsikt eller sprider pollen.

Efter att vi röjt eller fällt träd säljer vi i viss mån vidare det virke och ris vi samlat in. I många fall lämnar vi kvar riset på grund av den biologiska nyttan riset ger när det bryts ned. Det är inte tillåtet för privatpersoner att ta ved eller virke från kommunens mark. Varken från träd vi fällt eller från träd som fallit själv.