De flesta bostadsgatorna i Sunne kommun ägs och sköts av kommunen. De större vägarna sköts av Trafikverket som även äger och sköter Storgatan genom Sunne centrum.

Trafikverkets vägar

De större vägarna ägs och sköts av Trafikverket som exempelvis landsvägen mot Lysvik, Östra Ämtervik, Mårbacka, Munkfors och E45. 

De större genomfartsgatorna i Lysvik, Gräsmark, Östra Ämtervik och Västra Ämtervik ägs och sköts av Trafikverket.

Det finns även några grusvägar som ägs och sköts av Trafikverket.

Sunne kommuns vägar

Majoriteten av alla bostadsgator i tätorterna (Sunne, Lysvik, Gräsmark, Östra Ämtervik och Västra Ämtervik)  äger och sköter kommunen. 

I Rottneros tätort ägs och sköts alla gator av kommunen.

Vägföreningar och enskilda

I Sunne kommun finns många mindre vägar, oftast grusvägar. Majoriteten av dem är enskilda vägar som ägs och sköts av vägföreningar eller enskilda personer. Ett fåtal grusvägar ägs och sköts av Sunne kommun.

Nationell vägdatabas

NVDB är en nationell vägdatabas. I deras kartfunktion kan du enkelt se om vägen är statlig (Trafikverkets), kommunal (Sunne kommuns) eller enskild.

Följ länken i högermarginalen och välj Väghållare i rullistan.

 

 

Länkar