I projektet Enkelt Avhjälpta Hinder (EAH) har Sunne kommun inventerat fysiska hinder som är enkla att åtgärda på tio utvalda platser i kommunen. Resultatet visar hur många procent av identifierade EAH som kunde åtgärdas.

Biblioteket i Sunnes Centrum var en av tio platser där vi inventerade Enkelt Avhjälpta Hinder.

Projektet drevs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och gick ut på att hitta fysiska hinder som är enkla att åtgärda. Exempel kan vara att det saknas handtag vid trappor eller att det står blommor och skyltar mitt på en trottoar.
Alla kommuner som deltog (224 stycken) inventerade tio platser i sin kommun, alla platser var samma sorts objekt i alla kommuner.
Resultatet nedan visar hur många procent av identifierade EAH som var undanröjda till årsskiftet 2010, då projektet avslutades.

Andelen Enkelt Avhjälpta Hinder som hade undanröjts till den 31 december 2010 var i genomsnitt 53 procent i Sunne kommun. Genomsnittet i hela riket var 55 procent. 

Tabell över utvalda objekt

EAH jämförelse mellan Sunne kommun och riket. Observera att Sunne kommun inte har något badhus.

Område Sunne   Riket
Sportanläggning (sparbankshallen) 56 51
Bibliotek 54 57
Kommunhus (reception, mottagning) 60 56
Socialtjänst (reception, mottagning) 36 54
Fullmäktigesal (Frykensalen, Sunne bibliotek) 56 55
Badhus (finns inte i Sunne kommun)     --- 53
Skola (Fryxellska skolan, högstadium) 41 48
Vårdcentral (reception, mottagning) 55 61
Gångvägar (mellan tågstation och bibliotek) 73 70
Terminal (järnvägsstation) 49 48
EAH-tal (medelvärde) 53 55

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  

Spindeldiagram, EAH jämförelse mellan Sunne kommun och riket. Observera att Sunne kommun inte har något badhus.

Spindeldiagram jämförelse Sunne kommun och riket. Andelen Enkelt Avhjälpta Hinder som har undanröjts till den 31 december 2010 är i genomsnitt 53 procent i Sunne kommun. 

Vill du veta mer om den här studien kan du läsa SKR:s rapport Enkelt avhjälpta hinder. Där presenteras bland annat jämförelser mellan kommunerna som deltog. Länk till rapporten hittar du under rubriken Länkar.

Kontakt

Linda Johansson
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, allmänna utskottet, bildningsutskottet
E-post: linda.johansson@sunne.se

Petra Svedberg
Kommunchef
E-post: petra.svedberg@sunne.se
Tel: 0565-160 26
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne

Sagolika Sunne

Vi strävar efter en verksamhet som medborgarna i Sunne är nöjda med och där medarbetarna trivs. Alla vi, drygt 1000 årsarbetare och 100 politiker, diskuterar regelbundet vårt uppdrag och vår verksamhet. Dialogen där alla ska komma till tals resulterar i årliga handlingsplaner. Vi värdesätter alltid dina åsikter och synpunkter.