2018 renoverades del av Kvarngatan. Det blev ny beläggning i form av markplattor, gat- och kantsten, asfalt och taktila plattor. Det blev fler övergångsställen, en cykelväg, ramper, bättre belysning och en trädallé.

Kvarngatan görs vackrare och mer tillgänglig

Under hösten 2018 revs trött och ojämn asfalt bort från Kvarngatan. Istället fick trottoaren markplattor, ny gatubelysning och cykelväg och en trädallé planterades och flera entréer fick ramper. Vägen fick ny asfalt och tydligt utmålade parkeringsplatser.

Alla korsningar fick riktiga övergångsställen med taktila stolpar och plattor som underlättar för synskadade. 

Under 2019 ska den korsande Badhusgatan få parkeringsplatser på båda sidorna av gatan, för att kompensera för de cirka 8 parkeringsplatser som försvann längs med Kvarngatan.

Bakgrunden till renoveringen är en handelsutredning vilken pekar ut Kvarngatan som ett viktigt handelsstråk i Sunne. Gatan hade samtidigt ett stort renoveringsbehov.

Kontakt

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Tekniska enheten, 686 80 Sunne