Sundsbron är vår enda bro för biltrafik över Fryken i Sunne kommun. Utöver den finns Bryggarbron som är en gång och cykelbro. 2021 bygger vi en ny gång- och cykelbro söder om sundet och 2022 planerar Trafikverket att reparera Sundsbron.

Den viktiga Sundsbron

Sundsbron är byggd 1951 och har tidigare varit en öppningsbar bro. Den har en viktig samhällsfunktion eftersom den inte bara sammanlänkar trafiken mellan östra och västra delen av Sunne, utan även trafiken mellan västra och östra sidan av Frykensjöarna.

Sundsbron ska renoveras 2022

Bron är i stort behov av renovering och Trafikverket planerar att utföra arbetet under 2020. Konstruktionens beständighet och funktion ska efter renoveringen fungera lång tid framöver.
Under byggtiden stängs trafiken av helt. En tillfällig bro placeras i nära anslutning till huvudbron. Den tillfälliga bron ska klara dubbelriktad trafik med BK1 klass och få en separat påhängd passage för gång- och cykeltrafik.

Uppdateringar om projektet finns på https://www.trafikverket.se/sunnesundet

En gång och cykelbro över sundet ska bli två

Bryggarbron byggdes 2002 och är en gång- och cykelbro över Fryken i centrala Sunne. Bron är inte öppen för biltrafik.
I höjd med Älvgatan byggs under 2021 en ny gång- och cykelbro över Frykensundet till Torvnäs.

Cykelbro över sundet i Sunne

Biltrafiken genom Sunne centrum, framförallt på Storgatan, är problematisk på flera sätt. Den ökande trafiken är också ett problem för miljön och säkerheten.
Ur ett folkhälsoperspektiv betyder det massor om vi kan få fler att cykla eller gå till jobbet. Det handlar inte bara om förbättrad hälsa, utan också om en bättre miljö och säkrare trafiksituation i Sunne. 

Kontakt

Leif Jansson
Tf, tekniska enheten
E-post: leif.jansson@sunne.se
Tel: 0565-163 59
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Tekniska enheten, 686 80 Sunne