Sundsbron är vår enda bro för biltrafik över Fryken i Sunne kommun. Norr om Sundsbron finns Bryggarbron som är en gång och cykelbro och längre söderut i sundet invigdes en ny gång- och cykelbro 2021.  2025 planerar Trafikverket att reparera Sundsbron.

Den viktiga Sundsbron

Sundsbron är byggd 1951 och har tidigare varit en öppningsbar bro. Den har en viktig samhällsfunktion eftersom den inte bara sammanlänkar trafiken mellan östra och västra delen av Sunne, utan även trafiken mellan västra och östra sidan av Frykensjöarna.

Sundsbron ska renoveras 2025

Bron är i stort behov av renovering och Trafikverket planerar att utföra arbetet under 2025. Konstruktionens beständighet och funktion ska efter renoveringen fungera lång tid framöver.
Under byggtiden stängs trafiken av helt. En tillfällig bro placeras i nära anslutning till huvudbron. Den tillfälliga bron ska klara dubbelriktad trafik med BK1 klass och få en separat påhängd passage för gång- och cykeltrafik.

Uppdateringar om projektet finns på https://www.trafikverket.se

En gång och cykelbro över sundet blev två

Gång- och cykelbroarna är viktiga för den fortsatta utvecklingen av Sunne när det gäller centrumplanering, miljö och säkerhet. Biltrafiken genom Sunne centrum, framförallt på Storgatan, är problematisk på flera sätt. Den ökande trafiken är också ett problem för miljön och säkerheten.
Ur ett folkhälsoperspektiv betyder det massor om vi kan få fler att cykla eller gå till jobbet. Det handlar inte bara om förbättrad hälsa, utan också om en bättre miljö och säkrare trafiksituation i Sunne. 

Bryggarbron byggdes 2002 och är en gång- och cykelbro över Fryken i centrala Sunne, den ligger strax norr om Sundsbron. Bron är inte öppen för biltrafik.

Den nya bron invigdes i november 2021 och går över Frykensundet i höjd med Älvgatan till Torvnäs.  Bron är välvd både på höjdled och i sidled , har ett brospann på nästan 100 meter och är belyst under kvällstid. Den nya bron är byggd för att vid behov fungera som reservbro för utryckningsfordon. 

Broarna utgör inget hinder för sjötrafiken. Ångbåten Freja tar sig till exempel under genom att fälla sin skorsten. 

Kontakt

Kent Albinsson
Enhetschef, tekniska enheten
E-post: kent.albinsson@sunne.se
Tel: 0565-160 55
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45. Tekniska enheten, 686 80 Sunne