Träd och buskar kan vara en trafikfara om de finns för nära en korsväg. Vid garageuppfart eller gatukorsning får växtligheten vara max 80 cm för att inte skymma sikten. Fastighetsägaren ansvarar för att träd och buskar inte blir för höga.

För att hålla fri sikt och gatorna framkomliga  vill vi helst att du som är berörd själv ser över om dina träd och buskar behöver beskäras. 

När växtligheten* skymmer sikten

 • Gatukorsning 
  Häckar får vara max 80 cm höga, mätt från gatunivå, 10 meter på vardera sidan om korsningar. Beskurna in till egen tomtgräns
 • Garageutfart
  Vid garageutfart får häcken vara max 80 cm i en sikttriangel med sidorna 2,5 meter. Dessutom beskurna in till egen tomtgräns. Detta för att du ska synas när du backar ut från din garageutfart
 • Tillåten höjd för växtlighet över gaturummet 
  4,2 meter för gång och cykelbanor 
  4,6 meter för körbana

*Gäller även högt staket eller mur.

Vill du ha hjälp med röjningsarbetet går det bra att kontakta Sunne kommun, Trafik och park, se kontakt. Beskärning som utförs debiteras fastighetsägarenÄven om du beskar i våras så kan du behöva göra det nu också. Det växer konstant! 

Du kan se exempel och läsa mer om måtten för växtlighet och om vad lagen säger i foldern ”Klipp häcken” som du hittar under rubriken Dokument.

Vid frågor eller mer information, se rubriken Kontakta

Träd och buskar kan vara en trafikfara

 • Små barn syns inte om din häck är för hög eller om ditt staket, plank eller mur är för högt
 • Rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger ned över gångbanan
 • Växtlighet kan dölja eller skymma korsningar, trafikskyltar, gatunamn och gatubelysning
 • Vid snöröjning och sandning måste fordonen kunna ta sig fram utan skador

I enlighet med jordabalken 3 kap 2 §

Kontakt

Trafik och park
E-post: tekniskaenheten@sunne.se
Tel: 0565-162 04
Besök: Boställsvägen 3, Sunne
Adress: 45. Trafik och park, 686 80 Sunne