Gå med cykeln över övergångsstället

2017-08-30 cyklar

Var rädd om dig i trafiken och gå över med cykeln! Trafikreglerna vid ett övergångsställe gäller bara om du som cyklar kliver av cykeln och går över istället. Cyklar du över är det du som har väjningsplikt mot både gående och fordon.

Många tror att trafikreglerna vid ett övergångsställe gäller både gående och cyklister, men det stämmer bara om du kliver av cykeln och går med den över vägen.

En cyklande som ändå korsar en väg på ett övergångsställe har alltid väjningsplikt mot både gående och fordon på vägen. 

Det är inte förbjudet för dig som cyklar att korsa en väg på ett övergångsställe, men övergångsstället är tänkt för gående och det är därför olämpligt att cykla där. 

Om du kliver av cykeln och leder den gäller samma regler som för gående.  Så var rädd om dig i trafiken och gå över med cykeln.