Det är skillnad på ett övergångsställe och en gångpassage. På Storgatan i Sunne finns båda varianterna.

Oreglerat övergångställe

"Herr och Fru Gårman" -vägmärke och/eller vita "zebraränder" i gatan ska finnas på ett övergångsställe. Här har gående företräde. Det betyder att fordonstrafiken ska stanna för att släppa över dig som går, men som gångtrafikant får du förstås inte utsätta dig eller andra för onödig fara.
Tänk på att som cyklist har du inte företräde på övergångställen.

Ljusreglerat övergångställe

Vita "zebraränder" ska finnas i gatan kombinerat med ljussignal "röd/grön gubbe". Där ska svängande fordonstrafik som har grönt, samtidigt som de som går, stanna för att släppa fram de gående.

Passager för gående och cyklister

Två passager (som alltså skiljer sig från övergångsställen) finns på Storgatan i Sunne. Passagen ska göra det lättare för gående och cyklister att ta sig över vägen när det kan göras i två etapper. Som gående eller cyklist kan du stanna till på mitten av vägbanan så att bilarna inte behöver stanna och stoppa upp trafiken. Fordonsföraren får samtidigt inte skapa onödiga risker för andra.

Det finns taktila plattor vid gångpassagen och refugen har kantsten som gör att den som har en synnedsättning kan känna sig fram när man ska gå över vägen.

Vid passager gäller samma trafikregler som när du korsar en väg eller gata var som helst, det vill säga att gående och cyklister får korsa gatan, men har väjningsplikt.  Här finns inga särskilda vägmärken eller målningsmarkeringar.

En passage finns vid korsningen Storgatan och Bryggaregatan. Den andra finns vid korsningen Badhusgatan och Storgatan. 

Visa hänsyn och respekt

Det har visat sig att övergångsställen (med skyltar och målade vita streck) invaggar gående i en falsk trygghet, medan passager kräver ett ökat samspel mellan fordonsförare och gående/cyklister och på så sätt ger en ökad säkerhet och färre olyckor.

Den allra  bästa åtgärden kan du göra själv. Visa hänsyn och respekt mot dina medmänniskor: kör varsamt, sänk hastigheten och kör aldrig trött eller onykter.

Kontakt

Elisabeth Andersson
Teknisk handläggare
E-post: elisabeth.andersson1@sunne.se
Tel: 0565-163 63
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45.Tekniska enheten, 686 80 Sunne