Skall du gräva i gata eller väg som till hör kommunen, skall du ansöka om grävningstillstånd

Ansökningsblankett hittar du i länken till höger. Skriv ut, fyll i den och skicka den till:

Sunne kommun
9. Tekniska kontoret
686 80  SUNNE

För mer information kontakta Tekniska enheten.

Kontakt

Leif Jansson
Enhetschef
E-post: leif.jansson@sunne.se
Tel: 0565-163 59
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1.VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne

Mats-Olov Ericsson
Arbetsledare VA
E-post: mats-olov.eric-sson@sunne.se
Tel: 070-399 78 98
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45.Tekniska enheten, 686 80 Sunne