Skall du gräva i gata eller väg som till hör kommunen, skall du ansöka om grävningstillstånd

Ansökningsblankett hittar du i länken till höger. Skriv ut, fyll i den och skicka den till:

Sunne kommun
9. Tekniska kontoret
686 80  SUNNE

För mer information kontakta Tekniska enheten.

Kontakt

Emil Stenberg
Samordnare
E-post: emil.j.stenberg@sunne.se
Tel: 070-268 91 40
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45.Kommunförrådet, 686 80 Sunne

Mats-Olov Ericsson
VA/VS-anläggningsarbetare
E-post: mats-olov.eriksson@sunne.se
Tel: 070-399 78 98
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45.Kommunförrådet, 686 80 Sunne