Lokala trafikföreskrifter görs för att få en fungerande trafikmiljö och övervakas av polis och parkeringsvärdar.

När behövs en dispens från lokal trafikföreskrift?

När du tillfälligt hindrar annan trafik, till exempel vid tävling på väg eller parkeringstillstånd för nyttotrafik, kan du söka dispens för den lokala trafikföreskriften hos kommunen. 
Tillstånd utfärdas av Trafik och park

Ansökan

Kontakta oss på Trafik och park via telefon, e-post eller besök. Vi behöver dina kontaktuppgifter och information om vad, var och när dispensen ska gälla.

Handlingar som ska bifogas till din ansökan om dispens från lokal trafikföreskrift

Vid behov bifogas karta över området.

Lagar och föreskrifter

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lokala trafikföreskrifter, TFSF 2009:75).

Lokala trafikföreskrifter antagna av kommunfullmäktige.

Så behandlas ditt ärende

  1. Kontakta Trafik och park, se kontaktinformation i högerspalten. 
  2. Vi behandlar din ansökan
  3. Du får besked om dispensen beviljas.

Handläggningstid

Handläggningstiden är ca 2 veckor.

Kostnad

Ansökan är kostnadsfri. 

Kontakt

Elisabeth Andersson
Teknisk handläggare
E-post: elisabeth.andersson1@sunne.se
Tel: 0565-163 63
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45.Tekniska enheten, 686 80 Sunne

Dokument

De lokala trafikföreskrifterna finns tillgängliga på Tekniska kontoret.