Utöver de trafikregler som finns i lagstiftningen har varje kommun möjlighet att besluta om lokala bestämmelser. Det i form av lokala trafikföreskrifter.

I högerspalten hittar du föreskrifter och regler som gäller för trafik och gator inom Sunne kommun.

Undantag från lokala trafikföreskrifter

Det går att söka dispens från de lokala trafikföreskrifterna och olika typer av tillstånd. Du hittar olika alternativ via länkarna här under.

Kontakt

Anna-Carin Andersson
GISingenjör, fibersamordnare
E-post: anna-carin.andersson@sunne.se
Tel: 0565-162 01, 070-648 60 59
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne