Utöver de trafikregler som finns i lagstiftningen har varje kommun möjlighet att besluta om lokala bestämmelser. Det i form av lokala trafikföreskrifter.

Under rubriken Länkar hittar du föreskrifter och regler som gäller för trafik och gator inom Sunne kommun.

Undantag från lokala trafikföreskrifter

Det går att söka dispens från de lokala trafikföreskrifterna och olika typer av tillstånd. Du hittar olika alternativ via länkarna här under.

Kontakt

Anders Bergström
Trafikhandläggare
E-post: anders.bergstrom@sunne.se
Tel: 0565-162 04
Besök: Boställsvägen 3, 686 35 Sunne
Adress: 45. Trafik och park, 686 80 Sunne