Utöver de trafikregler som finns i lagstiftningen har varje kommun möjlighet att besluta om lokala bestämmelser. Det i form av lokala trafikföreskrifter.

Under rubriken Länkar hittar du föreskrifter och regler som gäller för trafik och gator inom Sunne kommun.

Undantag från lokala trafikföreskrifter

Det går att söka dispens från de lokala trafikföreskrifterna och olika typer av tillstånd. Du hittar olika alternativ via länkarna här under.

Kontakt

Elisabeth Andersson
Teknisk handläggare
E-post: elisabeth.andersson1@sunne.se
Tel: 0565-163 63
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45.Tekniska enheten, 686 80 Sunne