För att få kommunalt driftsbidrag för enskild väg ska vissa villkor vara uppfyllda, bland annat ska vägen vara godkänd för bidrag hos Trafikverket. Här kan du läsa mer om villkoren och söka driftsbidraget med vår e-tjänst.

Storleken på driftsbidraget avgör Trafikverket utifrån deras kalkyl om vägskötselkostnader. 

Villkor för driftsbidraget

Kontakta oss gärna om du funderar över om din enskilda väg är berättigad till bidrag, se kontaktinformation.

För att få bidrag krävs det att:

  • Vägen ska först vara godkänd för bidrag hos Trafikverket, som beslutar om vägen ska anses som enskild väg med statligt bidrag
  • Vägen ska vara längre än 1000 meter
  • Det ska bo mantalsskrivna längs vägen
  • Allmän trafik är tillåten

Söka driftsbidrag 

Uppfyller du villkoren kan du eller din vägförening vara berättigad till driftsbidrag från kommunen.

För att vi ska kunna betala ut bidrag behöver vi  uppgifter om vad vägen har för vägnummer och till vilket konto utbetalning ska ske. Dessa uppgifter och dina kontaktuppgifter lämnar du i vår e-tjänst.
Till e-tjänsten för ansökan om driftsbidrag, enskild väg

Kontakt

Elisabeth Andersson
Teknisk handläggare
E-post: elisabeth.andersson1@sunne.se
Tel: 0565-163 63
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45.Tekniska enheten, 686 80 Sunne