Sunne kommun betalar ut bidrag till vägsamfälligheter för drift och underhåll av cirka 517 kilometer enskilda vägar och 95 kilometer enskilda utfarter. På den här sidan kan du söka bidrag för enskild utfart och läsa mer om de övriga bidragen.

Det finns ett stort antal enskilda vägar i Sunne kommun

Driftsbidrag för enskild väg

Bidrag till enskilda vägar betalas ut av kommunen enligt beslut från Trafikverket. Samfällighetsförening kan få underhållsbidrag och i vissa fall även iståndsättningsbidrag. Ansökan om bidrag ska först göras till Trafikverket, som beslutar om vägen ska anses som enskild väg med statligt bidrag. 
Till mer information och e-tjänst för kommunalt driftsbidrag, enskild väg

Ansöka om bidrag för enskild utfart

Bidraget är på 1,25 kronor per meter, och de första 100 metrarna räknas bort. Kontakta oss gärna om du funderar över om din enskilda väg är berättigad till bidrag, se kontaktinformation i högerspalten. För att få bidrag till enskild utfart krävs:

  • att du har längre än 300 meter till annan väg
  • att du är mantalsskriven på fastigheten, det vill säga att du bor där permanent
  • att allmän trafik är tillåten 

Lämna din ansökan digitalt genom att fylla i formuläret och klicka på skicka-knappen. Har du angett din e-postadress får du ett mejl som bekräftelse på att din ansökan har gått fram. Vill du hellre få en blankett att fylla i manuellt kan du öppna och skriva ut via länken till höger, eller kontakta vår expedition.

 Utfart från
Fastighet, beteckning
Sökandens namn
 Utfart till
Väg utfarten leder till
Utfartens längd
 Bidragsmottagare
Namn
Adress
Postadress
Telefon, bostad
Mobiltelefon
E-postadress
Utbetalning önskas via:
Kontonummer och ev clearingnummer och bank
Vägansvariges namn
Vägansvariges personnummer
Klicka här för att lämna din ansökan

Kontakt

Elisabeth Andersson
Teknisk handläggare
E-post: elisabeth.andersson1@sunne.se
Tel: 0565-163 63
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45.Tekniska enheten, 686 80 Sunne

Personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera ditt ärende. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter finner du på vår webbplats: www.sunne.se/gdpr