Information om trafikföreskrifter, vägunderhåll och skötsel av kommunens lekplatser och grönområden hittar du på de här sidorna.

Vägar och grönområden

Kommunens Tekniska enhet svarar för drift, vägunderhåll och belysning av cirka 45 kilometer allmänna och enskilda vägar i kommunen. På Europaväg 45 och genomfarten i Sunne är Trafikverket ansvarig.

Tekniska sköter också underhållet av kommunens parker, lekplatser och grönområden i Sunne tätort. En yta på cirka 100 hektar.

Trafiksituationen

Information om aktuella trafikstörningar, vattenläckor eller andra problem presenterar vi under rubrikerna "Störningar" eller "Pågående arbeten", som visas som små utfällbara notiser i högerkanten på webbplatsens alla sidor, och på kommunens Facebooksida.

Lokala ordningsföreskrifter

I de lokala ordningsföreskrifterna kan du läsa om vad som gäller för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet på offentlig plats. Här står om vad som är tillåtet när det gäller affischering, buller, insamling av pengar, förtäring av alkohol, hantering av hundar, fyrverkerier med mera. Du hittar Sunne kommuns lokala ordningsföreskrifter under fliken Mer information.

Länkar

Felanmälan

Berätta för oss när något inte fungerar som det ska. 
Med formuläret kan du felanmäla ärenden för offentlig miljö, gator och trafik, vatten eller sophantering till Tekniska enheten.  
Till formuläret för felanmälan