Information om trafikföreskrifter, vägunderhåll och skötsel av kommunens lekplatser och grönområden hittar du på de här sidorna.

Vägar och grönområden

Kommunens enhet trafik och park ansvarar för drift, vägunderhåll och belysning för cirka 45 kilometer allmänna och enskilda vägar i kommunen. På Europaväg 45 och genomfarten i Sunne är Trafikverket ansvarig.

Vi sköter också underhållet av kommunens parker, lekplatser och grönområden i Sunne tätort. Det är en yta på cirka 100 hektar.

Trafiksituationen

Information om aktuella trafikstörningar, vattenläckor och andra problem, presenterar vi under rubrikerna "Störningar" eller "Pågående arbeten", som visas som små utfällbara notiser i högerkanten på webbplatsens alla sidor. Även på vår Facebooksida meddelar vi störningar och andra problem.

Lokala ordningsföreskrifter

I de lokala ordningsföreskrifterna kan du läsa om vad som gäller för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet på offentlig plats. Här står om vad som är tillåtet när det gäller affischering, buller, insamling av pengar, förtäring av alkohol, hantering av hundar, fyrverkerier med mera. Du hittar Sunne kommuns lokala ordningsföreskrifter under fliken Mer information.

Kontakt

Kent Albinsson
Enhetschef, tekniska enheten
E-post: kent.albinsson@sunne.se
Tel: 0565-160 55
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45. Tekniska enheten, 686 80 Sunne

Felanmälan

Berätta för oss när något inte fungerar som det ska. 
Med formuläret kan du felanmäla ärenden om offentlig miljö, gator och trafik, vatten och sophantering till kommunen.  
Till formuläret för felanmälan