Vi har många fina strandbad i kommunen och det är viktigt att du och dina barn ska känna trygghet i att vattenkvaliteten är bra.

Under badsäsong kontrolleras vattenkvaliteten vid kommunens strandbad. Prover tas minst två gånger per badsäsong på 16 strandbad. Generellt sett är vattenkvaliteten god. Om vi får en längre period med soligt och varmt väder, med hög vattentemperatur och många badande, kan dock kvaliteten försämras. Bakterier växer lättare till under sådana förhållanden. Det förekommer ibland också algblomningar  under varma perioder med hög solinstrålning och lite vind.

All provtagning rapporteras in till webbplatsen Badplatsen. Där kan du ta del av provresultat från just din badplats. Länk till Badplatsen finns under rubriken Länkar.

Kontakta gärna kommunens enhet fritid om du har frågor om skötsel av kommunens badplatser. Om du har blivit sjuk efter bad eller har frågor om provtagning kan du kontakta enheten miljö, plan och bygg. Du hittar kontaktpersoner under rubriken Kontakt.

Kontakt

Fritid
E-post: fritid@sunne.se
Tel: 0565-162 36, 070-658 45 15
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1.Fritid, 686 80 Sunne

Miljö- och byggenheten
Expedition
E-post: mbn@sunne.se
Tel: 0565-168 20
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne