Planerade områden

Sunne är en attraktiv boendeort i Värmland med goda möjligheter till strandnära boende med tätort och byar i olika storlekar. På vår sida Sunne växer hittar du information om våra planerade områden, lediga tomter och annat relaterat till bygg och utveckling.

Vart annat år beslutar kommunfullmäktige om ett planarbetsprogram, med syftet att prioritera vilka planeringsinsatser kommunen ska göra under en tvåårsperiod. Du hittar det senaste planarbetsprogrammet längst ned på den här sidan under relaterade dokument.